Modernizacja układu pomiarowego a zmiana opłaty za prąd

Czasami zdarza się tak, że z nieuzasadnionych przyczyn na rachunkach za prąd zaczynają pojawiać się coraz większe kwoty, co może wskazywać na nieprawidłowe działanie posiadanego licznika energii elektrycznej. Podejrzenie awarii układu pomiarowego należy zgłosić do stosownego zakładu energetycznego, który zleci wykonanie badania kontrolnego. Wymiana miernika może być wymagana również w przypadku upłynięcia okresu jego legalizacji. Pytanie brzmi, czy z wymianą licznika będą wiązać się jakieś dodatkowe koszty i wzrosną rachunki za prąd?

modernizacja układu pomiarowegoModernizacja układu pomiarowego a zmiana opłaty za prąd

W przypadku konieczności wymiany licznika energii pojawia się pytanie ze strony użytkownika dotyczące zmiany opłaty za prąd. Nie trzeba jednak przejmować się tą kwestią. Cena, jaką użytkownik płaci swojemu dostawcy za zużycie prądu, nie ulegnie zmianie nawet po wymianie licznika na nowy. Urządzenia pomiarowe wymienia się najczęściej z powodu ich awarii czy też upłynięcia okresu legalizacyjnego na wniosek zakładu energetycznego. Z całą pewnością nie należy martwić się tym, że przy nowym liczniku rozliczenia będą wyższe. Jego wymiany dokonuje się po to, aby rozliczenia między obiema stronami były prawidłowe.

Jak często wymieniane są liczniki energii elektrycznej?

Każdy układ pomiarowy będzie po jakimś czasie użytkowania wymagał wymiany. Wszystko zależy od tego, kiedy dany licznik został wyprodukowany i jaka jest dokładna data jego legalizacji (montażu). Datę legalizacji można w każdej chwili sprawdzić samodzielnie, gdyż widnieje ona na plombach założonych przez montera na liczniku. Zasada jest taka, że od roku 2008 okres legalizacyjny w przypadku tradycyjnych układów pomiarowych o mocy powyżej 30 kW wynosi piętnaście lat, a dla innych osiem. Każda modernizacja układu pomiarowego wiąże się z otrzymaniem nowego świadectwa legalizacyjnego, które stanowi dokument potwierdzający ważność zainstalowanego miernika. Warto także zaznaczyć, że koszty związane z wymianą licznika energii nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla jego użytkownika, gdyż ponosi je jego właściciel, a więc dystrybutor.