Gaz dla firm – podział na taryfy

Gaz to obok prądu elektrycznego jedno z podstawowych mediów, które warunkuje prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Na rynku istnieje bogata oferta, która stwarza szerokie możliwości wyboru. W przypadku gazu dla firm, taryfy występują niemal w takiej samej postaci, jak to ma miejsce w ofercie dla osób prywatnych. Różnice polegają jedynie na okresach rozliczeniowych.

Jakie są rodzaje taryf dla przedsiębiorców?

Gaz dla firm może występować w trzech odmianach, które klasyfikują do konkretnej kategorii sygnowanej literą alfabetu. Wyróżniamy trzy podstawowe kategorie taryf. W- oznacza dostawę gazu wysokometanowego, Z- zaazotowanego Ls, S- zaazotowanego Lw. W zdecydowanie w większej części przedsiębiorstw wykorzystuje się gaz wysokometanowy, ze względu na niski stopień wartości opałowej gazu sygnowanego literami Z i S. Oprócz liter, klasyfikację kategorialną doprecyzowują także cyfry. Występują one w wartości od 1, do 8. Pierwsza cyfra oznacza roczne zużycie gazu. Cyfry z przedziału 1-3 przeznaczone są dla gospodarstw domowych, których zużycie plasuje się w niskim przedziale. Kolejne adresowane są dla firm. Przedsiębiorstwa mogą zatem korzystać z taryf W4-W8. W skrótach oznaczających taryfę, występuje także drugi rząd cyfr. Oznacza on przydział do konkretnego okresu rozliczeniowego.

Parametry taryfowe

W firmach stosuje się niemal wyłącznie taryfy znakowane literą W. Korzystaniu bowiem z gazu innego niż wysokometanowy mija się z celem ze względu na nieopłacalność. Gaz zaazotowany ma niską wartość opałową, ze względu na dużą zawartość azotu w swoim składzie (ok. 40%). W stosunku do gazu wysokometanowego, gaz zaazotowany wykazuje aż o 14 MJ/m3 słabszą wartość. Jakość opałowa gazu wysokometanowego kształtuje się na poziomie 39 MJ/m3, zaazotowanego zaś 25 MJ/m3. Stosowanie zatem tego drugiego wiązałoby się ze znacznie większym zużyciem. Ciśnienie dostarczanego gazu dla firm nie przekracza wartości 0,5 MPa w taryfach W4-W7. Jedynie ostatni wariant gazu dla firm, czyli taryfy W8 może ten poziom przekroczyć.