Stacje ładowania samochodów elektrycznych – dostępne sposoby uzupełniania baterii

Samochody elektryczne w Polsce powoli znajdują coraz większą grupę sympatyków i zwolenników napędów wykorzystujących prąd. Z pewnością, rozwój infrastruktury, jaki właśnie nastąpił przyczynia się do realnego zainteresowania pojazdami wyposażonymi w baterie. Obecnie, powstają zarówno szybkie, jak i wolne stacje ładowania samochodów elektrycznych, które pozwolą na uzupełnianie baterii w punktach rozlokowanych niemal w całej Polsce. Dzięki temu, jazda samochodami elektrycznymi będzie możliwa po całym terytorium kraju.

 

Poziom mocy

Powstające stacje ładowania samochodów elektrycznych mają mieć różny charakter, rozmaitą moc i umożliwiać uzupełnienie poziomu baterii w różnych przedziałach czasowych. Rząd do roku 2020 ma utworzyć sześć tysięcy tzw. wolnych punktów ładowania, firmy prywatne otwierają szybkie stacje. Obecnie istnieją trzy główne rodzaje punktów ładujących baterie pojazdów elektrycznych. Dwa typy zaliczają się do tzw. wolnych stacji. Wśród nich należy wyróżnić punkty poziomu pierwszego, które wymagają zasilania prądem zmiennym w gnieździe jednofazowym 230V. Moc takiej stacji to ok. 2kW, co wymaga ładowania baterii nawet przez ok. 14 godzin. Drugi typ wolnej stacji to poziom drugi, który pracuje w oparciu o moc 20kW i również wykorzystuje prąd zmienny. Czas ładowania to 2-3 godziny. Szybkie stacje mogą osiągać moc nawet do 150 kW i pozwalają na ładowanie prądem stałym o mocy 50kW nawet dwóch pojazdów jednocześnie. Takie stacje uzupełnią poziom baterii w ciągu 15-40 minut.

 

Sposoby ładowania

Standardowym typem ładowania pojazdów jest połączenie na zasadzie: wtyk-gniazdo. Jednak współczesne rozwiązania dążą do rozpowszechnienia połączenia bezprzewodowego. Mają być one bardziej praktyczne, a nade wszystko bezpieczniejsze dzięki przede wszystkim wykluczeniu możliwości porażenia i wyeliminowaniu bariery, jaką stwarzają pojazdy ośnieżone i oblodzone. Bezprzewodowe ładowanie baterii wykorzystuje zasadę indukcji magnetycznej. Do tego typu połączenia potrzebne będą dwie cewki, z czego jedna zamontowana jest w pojeździe, druga zaś w stacji. Sprężone są one magnetycznie i tworzą swego rodzaju transformator.