Kompensacja mocy biernej = mniejsze rachunki za prąd?

Z problemem dodatkowych opłat na skutek przekroczenia limitu poboru energii biernej indukcyjnej boryka się wielu przedsiębiorców. Nie musi jednak tak być, a wyjściem z tej sytuacji może być kompensacja mocy biernej. Dzięki temu możliwe staje się wyeliminowanie konieczności ponoszenia kosztów z tego tytułu. Jak w ogóle sprawdzić, czy aby przypadkiem firma nie jest obarczona opłatami związanymi za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej?

Dodatkowe opłaty

Użytkownicy urządzeń elektrycznych w postaci silników, zgrzewarek, klimatyzacji, agregatów czy wtryskarek narażeni są na poniesienie dodatkowych opłat związanych z poborem energii biernej indukcyjnej. Dotyczy to zarówno dużych odbiorców, jak i mniejszych firm przemysłowych czy komunalnych. Posiadane liczniki energii zliczają nie tylko energię czynną, ale także bierną, a zakłady energetyczne bardzo często nie chcą być stratni i montują je nawet w przypadku niewielkich odbiorców energii elektrycznej. Jak zatem można sprawdzić, czy aby przypadkiem firma nie jest obciążona dodatkowymi opłatami, związanymi z nadmiernym zużyciem energii biernej indukcyjnej? Pierwszym krokiem będzie przeanalizowanie rachunku za prąd. W przypadku opłat za nadwyżkę energii biernej indukcyjnej w rubryce powinna znaleźć się jedynie opłata abonamentowa. Jeśli z kolei znajdą się inne opłaty, to wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów za energię bierną.

Mniejsze rachunki za prąd

Problem związany z ponoszeniem dodatkowych opłat za zwiększony pobór energii biernej indukcyjnej można rozwiązać, sięgając po urządzenie do kompensacji mocy biernej. W tym celu montuje się specjalne urządzenie w gniazdku elektrycznym, które pozwali na pobieranie energii biernej z sieci o przeciwnym znaku, co w efekcie ograniczy ilość energii biernej podanej z sieci bez przekraczania ustalonego limitu. Ważne jest oczywiście to, aby urządzenie do kompensacji mocy biernej zostało właściwie dobrane. Najlepiej, aby powierzyć to zadanie fachowcom, czyli firmie specjalizującej się w kompensacji mocy biernej. Wpływa to bowiem na przyszłe koszty, trwałość urządzenia i efektywność. Taka inwestycja zwraca się do w przeciągu kilkunastu miesięcy.