Czy każdy może zostać dostawcą energii?

Dostawa energii to w ostatnim czasie temat bardzo gorący. W telewizji można zobaczyć mnóstwo reklam, które zachęcają do skorzystania z oferty danej firmy, które skłaniają klientów do szukania nowych rozwiązań. Co ciekawe, na rynku pojawiają się wciąż nowe nazwy przedsiębiorstw, które nie są kojarzone ze sprzedażą prądu. Często, można usłyszeć o nielegalnych i nieuczciwych firmach. Czy każdy może zajmować się dostawą prądu? Jak wybrać dobrego dostawcę energii? Sprawdźmy, jak zweryfikować firmę zanim podpiszemy umowę.

Podstawowy warunek

Sprzedaż prądu w polskim prawie jest koncesjonowana, co oznacza, że nie każdy podmiot może świadczyć tego typu usługi. Żeby móc zajmować się tą działalnością, dostawcy energii zobowiązani są otrzymać koncesję na obrót energią, którą wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Jedynie oficjalna licencja uprawnia do obrotu energią. Klient ma możliwość szybkiego zweryfikowania legalności działania podmiotu, podającego się za dostawcę energii. Na oficjalnej stronie Urzędu znajduje się bowiem pełna lista przedsiębiorstw, które uzyskały koncesję i mogą działać w tym zakresie.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać koncesję?

Podstawą uzyskania koncesji na obrót energią jest oczywiście złożenie właściwego wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki. Nie oznacza to jednak, że zgodę otrzymamy. Wszyscy potencjalni dostawcy energii muszą spełnić szereg wymagań. Podstawowym kryterium jest posiadanie siedziby w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do EFTA. Należy także dysponować finansami, które są w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i wykazać możliwości techniczne niezbędne do prowadzenia działalności. Wymagane jest również zapewnienie zatrudnienia jedynie osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie wykonywania obowiązków, które ściśle kodyfikuje ustawa o Prawie Energetycznym. Podmiot nie może także zalegać z płatnościami podatkowymi. Uzyskanie koncesji na obrót energią jest zatem obowiązane szeregiem wymagań, których spełnienie gwarantuje rzetelność wykonywanej działalności.