Alternatywne źródła energii – dlaczego warto?

alternatywne źródła energii

W Polsce od dłuższego czasu coraz dynamicznej rozwija się rynek alternatywnych źródeł energii. Czym on właściwie jest? Kto najwięcej w Polsce produkuje takiej energii? Dlaczego alternatywne źródła energii są ważne dla nas wszystkich? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz w tekście poniżej.

Alternatywne źródła energii – co to?

Alternatywne źródła energii opierają się na wykorzystywaniu zasobów ziemi, w taki sposób, aby produkować energię, jednocześnie dbając o jej zasoby. W alternatywnych źródłach energii wykorzystywany jest wiatr, słońce, woda oraz biomasa. Jest to niezwykle ważne ze względu na kwestie klimatyczne, które na całym świecie były marginalizowane i obecnie mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym. Każde gospodarstwo domowe, które przyczynia się do zmniejszenia wykorzystywania nieodnawialnych zasobów ziemi, jest przykładem na to, że można obniżyć poziom zanieczyszczenia powietrza, dbać o naszą planetę, a jednocześnie dbać o budżet domowy.

Kto w Polsce produkuje najwięcej energii pochodzącej z alternatywnych źródeł energii?

W Polsce odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularną alternatywą do tradycyjnych źródeł energii. Najwięcej energii pochodzącej z alternatywnych źródeł produkują indywidualne gospodarstwa domowe, coraz więcej rodzin decyduje się na wykorzystywanie energii słonecznej np. w formie paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Natomiast jeśli chodzi o firmy i przedsiębiorstwa to również zauważalne, są zmiany, ale w tych sektorach częściej decydują się przedsiębiorcy na stosowanie energii wiatru, zwłaszcza w przemyśle jest to często wykorzystywane rozwiązanie.

Dlaczego alternatywne źródła energii są tak ważne?

Przyczyn jest wiele i oprócz tych wyżej wymienionych trzeba zwrócić uwagę na emisję gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza, przez ograniczenie wykorzystywania nieodnawialnych źródeł energii, które produkują dużo zanieczyszczeń. Dodatkowo rozwój alternatywnych źródeł energii to korzyści ekonomiczne i gospodarcze. Nowy rynek, rozwija technologię oraz daje wiele nowych możliwości. 

Podsumowanie

Alternatywne źródła energii bazują na odnawialnych zasobach ziemi, przez co pozytywnie wpływają na sytuację klimatyczną, która dotyczy każdego człowieka. Rynek odnawialnych źródeł energii jest przyszłością, dlatego warto wpierać jego rozwój.

Więcej o alternatywnych źródłach energii na: https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/zielona-energia/odnawialne-zrodla-energii